eCIM

Komplexná webová aplikácia s vlastným CMS, slúžiaca ako "inteligence tool" pre klientov spoločnosti. Aktuálne existuje deväť rôznych inštancií tohto systému, líšiacich sa v nastaveniach aj moduloch, ale využívajúcich jednotný kód. Jedná sa o aplikáciu s pomerne zložitými internými vzťahmi medzi položkami a viac faktorovým nastavením oprávnení.

Moje úlohy:
 • analytické práce
 • návrh štruktúry aplikácie
 • návrh databázovej schémy
 • programovanie (PHP, MySQL, Javascript)
 • návrh spôsobu a postupu pri importe dát
 • vedenie programátorského tímu
 • konfigurácia Sphinx
 • správa, údržba a ďalší rozvoj projektu
Viac o projekte

rtvs.sk

Portál Slovenskej televízie a rozhlasu a CMS systém na jeho správu.

Moje úlohy:
 • analytické práce
 • spolupráca pri návrhu štruktúry aplikácie
 • spolupráca pri návrhu databázovej schémy
 • programovanie (PHP, MySQL, Javascript)
 • import textového obsahu pre Rádio FM
Stránka projektu

Pomôžme si rozprávkou

Stránka je súčasťou projektu občianskeho združenia Návrat, "Detstvo potrebuje ROZPRÁVKU".

Moje úlohy:
 • analytické práce
 • programovanie (PHP, MySQL, Javascript)
Stránka projektu

CMS systém Chillout

CMS systém firmy Fat Chilli, ktorý sa využíval pre väčšinu webových stránok. Existuje z neho niekoľko verzií, z čoho sú tri od základov odlišné. Pracovala som s rôznymi verziami systému, najviac s Chillout 7 (údržba a rozvoj) a Chillout 8. Na Chilloute 8 som sa podieľala od jeho vzniku a to nie len programovaním, ale aj spoluprácou na návrhu štruktúr aplikácie, databázovej schémy a serverovej infraštruktúry.

Legendy popu

Stránka relácie Legendy popu produkovanej Slovenskou televíziou. Obsahovala rôzne informácie, články, videá a ankety. Stránka bola zrušená po ukončení vysielania relácie a prechode na na nový portál rtvs.sk.

Moje úlohy:
 • analytické práce
 • návrh štruktúry aplikácie
 • návrh databázovej schémy
 • programovanie (PHP, MySQL, Javascript)
 • údržba a rozširovanie funkcionality

living.sk

Realitný systém pre spravovanie inzercie a celkovej agendy realitnej kancelárie. Nad systémom Living je postavených niekoľko veľkých portálov (reality.sme.sk, living.hnonline.sk, living.spectator.sme.sk a ďalšie) a viac než stovka domovských stránok realitných kancelárií.

Moje úlohy:
 • údržba a rozširovanie funkcionality
 • návrh a úprava modulu pre štatistiky
Stránka projektu

Marks & Spencer

Webové stránky firmy Marks & Spencer pre vybrané krajiny strednej a východnej Európy (konkrétne: Česká republika, Slovensko, Poľsko, Estónsko, Litva, Lotyšsko). Stránky fungovali viac ako dva roky, no keď u klienta došlo k zmenám na marketingových pozíciách, rozhodli sa prejsť na jednotnejší systém stránok pre európske krajiny a riešiť si ho interne.

Moje úlohy:
 • programovanie (PHP, MySQL, javascript)
 • správa, údržba a ďalší rozvoj existujúceho projektu

Kontakt

zuzana dracode.net
Bratislava
LinkedIn